Prohlášení o ochraně osobních údajů

Provozovatel webu Zahradacentrum.cz (dále jen „provozovatel“) shromažďuje a uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů účtů a neregistrovaných uživatelů diskuzí v zabezpečené databázi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Provozovatel nebude osobní údaje uživatelů prezentovat, sdílet ani předávat bez předchozího souhlasu uživatele způsobem, který by byl v rozporu s tímto prohlášením a prohlašuje, že podnikl veškerá možná opatření, aby veškeré osobní údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob. Provozovatel je oprávněn použít ke zpracování osobních údajů třetí osoby jako zpracovatele osobních údajů.

Provozovatel shromažďuje údaje registrovaných uživatelů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, pohlaví, kraj bydliště a informace vytvořené uživateli při využívání účtu, v diskuzích na stránkách Zahradacentrum.cz a v aplikacích přístupných v účtu uživatele. Tyto údaje jsou provozovatelem využívány pro poskytování služeb a správu účtu. Provozovatel dále shromažďuje údaje neregistrovaných uživatelů diskuze v rozsahu jméno, příjmení a další informace uživatelem poskytnuté, a to pro účely diskuze.

Registrací účtu na stránkách Zahradacentrum.cz dává uživatel provozovateli souhlas, aby výše uvedené údaje používal za účelem marketingových aktivit provozovatele. Uživatel se dále může přihlásit k zasílání newsletteru a obchodních sdělení, které obsahují informace o službách nebo produktech třetích osob, uživateli, čímž dává souhlas k používání údajů k těmto účelům.

Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn moderovat diskuze na stránkách Zahradacentrum.cz. Provozovatel je oprávněn odstraňovat bez předchozího upozornění nevhodné příspěvky, a to zejména z důvodu, že se netýkají dané diskuze, podněcují k násilí vůči konkrétním lidem nebo skupinám obyvatelstva a k rasové, etnické a náboženské nenávisti, jsou obscénní či vulgární nebo jsou využívány k reklamním účelům třetích osob. Uživatel se zavazuje, že toto právo bude respektovat a nebude takové příspěvky na tyto stránky umisťovat.

Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté uživatelem elektronickým automatizovaným způsobem. Provozovatel uchovává osobní údaje po dobu registrace uživatele, uveřejnění příspěvku v diskuzi a po zrušení registrace po dobu let. Jméno a emailovou adresu pro účely zasílání newsletteru a obchodních sdělení užívá provozovatel až do zrušení jejich zasílání uživatelem a 1 rok poté. Uživatel může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv bezplatně odvolat písemnou žádostí zaslanou na adresu provozovatele.

Dle § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů může uživatel požádat provozovatele o informaci o zpracování svých osobních údajů, a to písemnou žádostí doručenou na adresu provozovatele. Pokud se uživatel domnívá, že zpracování osobních údajů probíhá v rozporu se zákonem, může využít práv podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Uživatel je povinen oznámit provozovateli změnu osobních údajů tak, že příslušné údaje změní v nastavení svého účtu.

Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit toto prohlášení, a to vyvěšením na stránkách Zahradacentrum.cz. Účinnost nového prohlášení je vždy v dokumentu vyznačena. Registrovaný uživatel dává pokračujícím užíváním svého účtu souhlas se změněným zněním prohlášení.

Toto prohlášení je účinné od 1.7.2017