Prohlášení o ochraně osobních údajů

Provozovatel webu Zahradacentrum.cz shromažďuje a uchovává uživatelem zadané osobní údaje v zabezpečené databázi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Provozovatel nebude osobní údaje uživatelů prezentovat, sdílet ani předávat bez předchozího souhlasu uživatele způsobem, který by byl v rozporu s tímto Prohlášením a prohlašuje, že podnikl veškerá možná opatření, aby veškeré osobní údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

Uskutečněním registrace uděluje uživatel provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, pohlaví a kraj bydliště, a to za účelem identifikace uživatele při užívání služeb a dále za účelem marketingových aktivit provozovatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté uživatelem elektronickým způsobem po dobu přiměřenou k naplnění účelu jejich zpracování.

Uživatel tímto výslovně souhlasí s tím, že je provozovatel oprávněn zasílat uživateli obchodní sdělení na e-mailové adresy uživatele, které obsahují informace o službách nebo o produktech a službách třetích osob ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Uživatel může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv bezplatně odvolat písemnou žádostí zaslanou na adresu provozovatele.